Curious

Girl

Wreck the car

2015

Underground shopping center deco in China

1/1
SHIFTissä ennätysmäärä kansainvälistä humua

SHIFTissä ennätysmäärä kansainvälistä humua

Yritystapahtuma SHIFT Business Festival tuo Turkuun teknologiasta kiinnostuneita edelläkävijöitä, innovaattoreita ja arvostettuja tutkijoita niin Euroopasta, Yhdysvalloista kuin Afrikastakin.

Startup Journey - yksi Suomen parhaista yrityskiihdyttämöistä - järjestää finaalinsa SHIFT Business Festivalissa

Startup Journey - yksi Suomen parhaista yrityskiihdyttämöistä - järjestää finaalinsa SHIFT Business Festivalissa

Boost Turku ry:n järjestämään yrityskiihdyttämöön Startup Journey:yn on valittu mukaan 12 Turun yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden yritysideaa. Kymmenen viikon intensiivisen valmentamisen jälkeen tiimit pääsevät esittämään ideansa finaalissa 30.8 sijoittajille ja sarjayrittäjille. Vuonna 2019 Startup Journeyn Demo Day on osa SHIFT Business Festivalin virallista oheisohjelmaa, johon kaikilla kiinnostuneilla on vapaa pääsy.

Startup Journey is one of the best business accelerators in Finland and its finals are held at SHIFT Business Festival

Startup Journey is one of the best business accelerators in Finland and its finals are held at SHIFT Business Festival

Nonprofit Organization Boost Turku is organizing Startup Journey, a ten-week intensive program for teams made up of students and researchers from the University of Turku with a scalable business idea. This year 12 teams were chosen along the journey towards Demo Day when they pitch their ideas to the investors and serial entrepreneurs. In 2019 Demo Day is an official side event at SHIFT Business Festival and free to attend.

SHIFT Business Festival side event to hack loneliness through 5G technology

SHIFT Business Festival side event to hack loneliness through 5G technology

The city of Turku and the Finnish telecommunications company Elisa are organizing a 5G Hackathon for teams of 2 to 4 people as an official side event of SHIFT Business Festival on Wednesday, August 28. The hackathon participants will use 5G technology to create solutions to loneliness and social isolation. An expert jury will select the top three teams to compete in the final, part of the festival program the following day.

SHIFT Business Festivalin ohjeistapahtumassa ratkotaan yksinäisyyttä 5G-teknologialla

SHIFT Business Festivalin ohjeistapahtumassa ratkotaan yksinäisyyttä 5G-teknologialla

Turun kaupunki ja Elisa järjestävät 5G-hackathonin SHIFT Business Festivalin virallisena oheistapahtumana keskiviikkona 28.8. Hackathoniin osallistuvat joukkueet ratkovat yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden haasteita 5G-teknologiaa hyödyntäen. Mukaan haetaan 2-4 hengen joukkueita, jotka pystyvät tuottamaan yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä vähentävän palveluidean tai tuotteen 5G-teknologiaa hyödyntäen. Asiantuntijaraati valitsee hackathonin kolme parasta tiimiä kilvoittelemaan päätapahtumassa seuraavana päivänä järjestettävään finaaliin.

SHIFT Business Festival to collaborate with the first community-based climate fund in Finland

SHIFT Business Festival to collaborate with the first community-based climate fund in Finland

SHIFT Business Festival and Hope Fund begin collaboration to allow festival attendees to compensate for the carbon footprint of their festival trip by making a donation of corresponding value to Hope Fund. With these donations, Hope Fund, the first community-based climate fund in Finland, carries out reforestation programs to bind carbon dioxide. By community-based, Hope Fund means planting the forests together with the communities of developing countries, so that planting forests as carbon sinks will also offer the locals new livelihood and improved food security.

SHIFT Business Festival yhteistyöhön Suomen ensimmäisen yhteisöpohjaisen ilmastorahaston kanssa

SHIFT Business Festival yhteistyöhön Suomen ensimmäisen yhteisöpohjaisen ilmastorahaston kanssa

SHIFT Business Festival ja Hope Fund aloittavat yhteistyön, jonka avulla festivaalikävijät voivat kompensoida mahdollisen festivaalimatkasta koituvan hiilijalanjälkensä tekemällä hiilidioksidipäästöjen määrää vastaavan sijoituksen Hope Fundin rahastoon. Hope Fund toteuttaa sijoitetuilla varoilla hiilidioksidia sitovia metsityshankkeita ensimmäisenä yhteisöpohjaisena ilmastorahastona Suomessa.

Syväteknologiat muuttavat maailmaa suuntaan, jossa yritykset määrittelevät standardit

Syväteknologiat muuttavat maailmaa suuntaan, jossa yritykset määrittelevät standardit

Syväteknologia on teknologiaa, jolla on erityinen potentiaali muuttaa maailmaa perustavanlaatuisella tavalla. Olemme lukeneet vaihtelevia arvioita siitä, kuinka monta työpaikkaa tekoäly saattaa viedä ja kuulleet kuinka meitä käsittelevää dataa ostetaan paremman liikevoiton toivossa. Tekoälyn avulla voidaan vaikuttaa jopa vaalituloksiin tai ennustaa käytöstämme tarkemmin kuin yksikään elävä ihminen pystyisi.

Safety and ecology innovations in the maritime industry capital of Finland

Safety and ecology innovations in the maritime industry capital of Finland

The SHIFT Business Festival program this Friday had a strong focus on the importance of new technologies for the maritime industry. Speakers highlighted automation, optimization and more ecological solutions as growing trends for the industry. This will also create opportunities for entirely new business in the field.

Vaikuttavuutta ja eettisyyttä: SHIFTin avauspäivässä tulevaisuuden liiketoimintaa

Vaikuttavuutta ja eettisyyttä: SHIFTin avauspäivässä tulevaisuuden liiketoimintaa

Torstaiaamuna Ruissalon Tapahtumatelakan porttien avautuessa DJ-musiikki saatteli niin vanhat kuin uudet tuttavat Suomen älykkäimpään bisnestapahtumaan. SHIFT Business Festivalin vuoden 2019 teema Shapeshifting Intelligence korostaa kokonaisvaltaisesti älykästä liiketoimintaa, joka ei tyydy pelkän voiton tuottamiseen vaan pyrkii myös ratkaisemaan sosiaalisia ja ympäristöllisiä haasteita.

Ihmiset ovat vastuussa tekoälystä

Ihmiset ovat vastuussa tekoälystä

SHIFT Business Festivalin ensimmäisenä päivänä käytiin aktiivista keskustelua tekoälyyn liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Futuristi Richard Yonck sanoi aamun lehdistötilaisuudessa, että keskustelu siitä, miten tekoälyä pitäisi käyttää, koskee meitä kaikkia. “Seuraavia suuria muutoksia tekoälykentällä on ohjelmistojen kyky päätellä: abstrakti ajattelu, maalaisjärki ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Tavallisesti kyky tällaiseen ajatteluun nähdään ihmisen ominaispiirteenä, mutta tutkijat kaikkialla maailmassa tekevät töitä näiden ominaisuuksien kehittämiseksi myös tekoälylle.”

Afrikkaan sijoittaminen voi pysäyttää ilmastonmuutoksen, jos osaamme asetella kysymyksemme oikein

Afrikkaan sijoittaminen voi pysäyttää ilmastonmuutoksen, jos osaamme asetella kysymyksemme oikein

SHIFT Business Festivalin torstaipäivä jatkui ilmastonmuutosteemalla. Afrikka on manner täynnä mahdollisuuksia, niin ilmastolle suotuisan kehityksen kuin liiketoiminnankin puolesta. Afrikan startup-ekosysteemin tunnetuimman avainpelaajan Jumanne Mtambaliken mukaan keskiössä ovat yhteisöjen taitojen kehittäminen sekä uudet teknologiat, joilla ilmastonmuutosta voi hillitä. “Teknologia kehittyy vauhdilla ja sellaiseen suuntaan, että sillä voi ratkoa entistä monimutkaisempia ongelmia – mikäli osaamme asettaa oikein ne kysymykset, joita koetamme teknologian avulla ratkoa,” Mtambalike kertoo.

Deep technologies transform the world, companies set the standard

Deep technologies transform the world, companies set the standard

Deep technology is technology with the potential to cause a fundamental change in the world. Consider artificial intelligence: we’ve read varying estimations of how many jobs may be lost because of AI and heard about how data about us is being bought and sold for the profit it may yield. AI can even be used to influence elections or predict human behavior with precision beyond human. Deep technologies also hold potential for much good, and the impact is not confined to the borders of individual countries. With deep technologies, global issues like climate change, poverty or famine are one step closer to being solved.

Impact and ethics: the first day of SHIFT unveiled the business of tomorrow

Impact and ethics: the first day of SHIFT unveiled the business of tomorrow

On Thursday morning the gates of the Ruissalo Shipyard opened to welcome attendees to the most intelligent business meetup in Finland. The 2019 theme for SHIFT Business Festival, Shapeshifting Intelligence, promotes a holistic view of intelligence in business: profit alone is not enough when companies seek to solve social and environmental challenges as well.

Humans are responsible for AI

Humans are responsible for AI

The first day of SHIFT Business Festival saw inspired conversation about the ethical questions and challenges of artificial intelligence. At the morning press conference, futurist Richard Yonck said the discussion about how AI should be used concerns every one of us. “The next major shifts in the world of AI will lead to programs capable of reasoning, abstract thinking, common sense and an understanding of causality. Traditionally, these have been considered modes of thinking that only people could perform, but work is now being done by researchers all over the world to make this possible.”

Investing in Africa can stop climate change, if we just ask the right questions

Investing in Africa can stop climate change, if we just ask the right questions

Thursday at SHIFT Business Festival continued with a theme of climate change. Africa is full of possibilities, both for climate-friendly development and for new business. According to Jumanne Mtambalike, one of the key names of the African startup ecosystem, development hinges on supporting the skills of local communities and on implementing technologies that can help to combat climate change. “Technology is developing rapidly and in the kind of direction that it can be used to solve ever more complex issues – if we know how to phrase the questions that we’re attempting to solve with technology,” Mtambalike says.

Plastic to biomass: sustainable solutions from Finland’s green gold

Plastic to biomass: sustainable solutions from Finland’s green gold

SHIFT Business Festival’s program on Thursday saw discussion about the futures of the forest and chemical industries. Finland is one of the leaders of the forest industry, and the Nordic countries have world-class expertise in forest biomass research as well as in mechanical and chemical processing techniques.

Intelligent industry: the second day of SHIFT showcased today’s industrial frontrunners

Intelligent industry: the second day of SHIFT showcased today’s industrial frontrunners

The second day of SHIFT was a deep dive into how the technologies of tomorrow are being used industrially today. The audience again enjoyed world-class speakers, workshops and making new acquaintances – against a backdrop of art experiences and a view of the sea.

Muovista metsään: kestäviä ratkaisuja Suomen vihreästä kullasta

Muovista metsään: kestäviä ratkaisuja Suomen vihreästä kullasta

SHIFT Business Festivalin lavoilla keskusteltiin torstaina metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden tulevaisuuden näkymistä. Suomi on metsäteollisuuden kärkimaita, ja Pohjoismaista löytyy maailmanluokan osaamista metsien biomassan tutkimuksessa sekä mekaanisissa ja kemiallisissa prosessointitekniikoissa.

© Copyright 2018 Miia-Tatjaana. If you wish to use my creations, don't be an idiot - ask.

By using the site you argee our terms and conditions. Read our Privacy Policy.

All content and images used on this site are owned or licensed by Miia-Tatjaana or affiliates for use on this site only. Unauthorized use is prohibited. All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. miia-Tatjaana.com does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (miia-tatjaana.com), is strictly at your own risk. miia-tatjaana.com will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.